6. krinskarusell bane 2016

2. krinskarusell bane 2016

Lagsmeisterskap bane 2014

Hylsepokalen 2014

Merkepokalen 2014

5. krinskarusell bane 2014

Vekselbankpokalen 2014

2. krinskarusell bane 2014

Lagsmeisterskap 15 meter aspirantar 2014

Krinsstemna 15 meter 2014

Lagsmeisterskap 15 m 2014

4. krinskarusell 15 meter 2013/2014

3. krinskarusell 15 meter 2013/2014

2. krinskarusell 15 meter 2013/2014

1. krinskarusell 15 meter 2013/2014

Lagsmeisterskap bane 2013

Hylsepokalen 2013

Merkepokalen 2013

Krinsstemna Bane 2013

Samanlagt banekarusell 2013

6. krinskarusell bane 2013

5. krinskarusell bane 2013

4. krinskarusell bane 2013

3. krinskarusell bane 2013

Nordisk pokal 2013

2. krinskarusell bane 2013

1. krinskarusell bane 2013 Granvin

Krinsstemna 15 m 2013

Lagsmeisterskap 15 m 2013

Samanlagtlista 15m karusell 2012/13

4. krinskarusell 15 meter 2012/2013

3. krinskarusell 15 meter 2012/2013

2. krinskarusell 2012-2013

1. krinskarusell 15 meter 2012/2013

Lagsmeisterskap bane 2012

Krinsstemna bane 2012

Lagsmeisterskap 15 meter 2012

Krinsstemna 15 m 2012

4. krinskarusell 15 meter 2011/2012

3. krinskarusell 15 meter 2011/2012

2. krinskarusell 15 meter 2011/2012

1. Krinsskarusell 15 meter 2011/2012

Lagsmeisterskap bane 2011

Krinsstemna bane 2011

Lagsmeisterskap felt 2011

Krinsstemna felt 2011

Lagsmeisterskap 15 m aspirantar

Lagsmeisterskap 15 m 2011

Krinsstemna 15 m 2011

4. krinskarusell 15 m 2010/2011

3. krinskarusell 15 m 2010/2011

2. Krinskarusell 15 meter 2010/2011

1.krinskarusell 2010/2011

Lagsmeisterskap Bane 2010

Banekarusell 2010

Krinsstemna felt 2010

Lagsmeisterskap aspirantar 2010

Krinsstemna 15 m 2010

4. krinskarusell 15 m 2010

Premieliste Vossastemna 15 M 2010

Lagsmeisterskap 15 meter 2010

3. krinskarusell 15 meter 2010

2. krinskarusell 15 m 2010

1. krinskarusell 15 meter 2010

Hylsepokalen 2009

Lagsmeisterskap Bane 2009

Krinsstemna bane 2009

Merkepokal 2009

Lagsmeisterskap Felt 2009

1/2 match pokal 2009

Vekselbankpokalen 2009

Premieliste Vossastemna bane 2009

Skytinga sin dag 2009

4. banekarusell 2009

Resultatliste Vossastemna bane 2009

Nordisk pokal 2009

2. krinskarusell bane 2009

1. krinskarusell bane 2009

Krinsstemna felt 2009

Premieliste Vossastemna 15m 070209

4. krinskarusell 15 m 2009

Ope stemna 15 m Voss 2009

Krinsstemna 15 m 2009

3. krinskarusell 15 m 2009

Lagsmeisterskap 15 m 2009

2. krinskarusell 15 m 2009

1. 15 m karusell 2009

Hylsepokal 2008

Merkepokalen 2008

Lagsmeisterskap Bane 2008

Premieliste Veteranstemna 2008

Premieliste for felt og bane Vestlandsstemna 2008

1/2 match pokal 2008

Vekselbankpokalen 2008

Premieliste Vossastemna bane 2008

5. Banekarusell Voss

3. krinskarusell Granvin

Nordisk pokal

Skytingens dag 2008

1.Banekarusell 2008

Krinsstemna felt 2008

Lagsmeisterskap Felt 2008

Lagsmeisterskap 15 m 2008 Aspirantar

Resultatliste 4. runde karusell 15 M 2008

Resultatliste krinsstemna 15 M 2008

Premieliste ope 15 m stemne 090208

Vossastemna 15M 2008

Lagsmeisterskap 15 meter 2008

2. Krinskarusell 15 meter 2008

1. Krinskarusell 15M 2008

Lagsmeisterskap Bane 2007

Premieliste Vossastemna felt 2007

Lagsmeisterskap Felt 2007

Krinsstemna Felt 2007

Vossastemna Felt 2007

Premieliste Samlagsstemna 190807

Hylsepokalen 2007

Merkepokalen 2007

Siste banekarusell 2007

1/2 match pokalen 2007

Vekselbankpokalen 2007

Nordisk pokal 2007

Resultat Skytingens Dag 2007

Premieliste Vossastemna bane 2007

Vossastemnet 2007

1. Banekarusell 2007

3. Krinskarusell 15 m 2007

Premieliste ope 15M stemne 3-4/2-2007

Ope stemna 15 meter 2007

Lagsmeisterskap 15 meter

2. krinskarusell 15.m

1. Krinskarusell 15 m 2007

Lagsmeisterskap bane 2006

Hylsepokalen 2006

Merkepokalen 2006

Siste banekarusell Voss

1/2matchpokal 2006

Premieliste Hordastemna bane 2006

Vekselbankpokalen 2006

Nordisk pokal 2006

Premieliste Vossastemna bane 130506

2. runde banekarusell

Lagsmeisterskap bane 2005

1. runde Banekarusell 2006

Resultatliste 4. Runde Feltkarusell

1. krinskarusell i felt Voss

Samanlagt 15m karusell

Resultat lagsmeisterskap felt 2006

Vossastemna Felt 2006

Krinsstemna 2006 15 meter

5 runde krinskarusell 15 meter

4 runde krinskarusell 15 meter

15 meter karusell 3.runde

2. krinskarusell 2006

PREMIELISTE ope stemna 15m 15.1.2006

Ope stemne 15 meter DFS miniatyr 15.01.2006

1.runde krinskarusell 15m 2006

Krinsstemna bane 2005

Samanlagt banekarusell 2005

Samanlagt Feltkarusell 2005

2. Runde Feltkarusell

Merkepokalen 2005

1/2 match pokalen

6.runde Banekarusell

Vekselbankpokalen 2005

Nordisk pokal 2005

4.runde Feltkarusell

3.Runde Banekarusell

4.runde Banekarusell

PREMIELISTE Vossastemne Bane 2005

1.runde Banekarusell Voss 290405

5.runde Feltkarusellen 2.april 2005

Krinsmeisterskap FELT 2005

Lagsmeisterskap FELT 2005

PREMIELISTA Vossastemne Felt 5.3.2005

3. runde feltkarusell

OPE Feltstemna 5.mars 2005

1. Runde feltkarusell

Samlagstemna 15m 6.feb.2005 PREMIELISTE

5. Runde 15m

Samanlagt 15m karusell

PENGEPREMIELISTE OPE STEMNA 15M 16.1.2005

Lagsmeisterskap 15 meter

4. Runde 15m

Krinsstemna 15m

3. Runde 15m

2. Runde 15m

1.Runde 15m

DFS 15m stemna Voss Idrettshall 16.jan.2005

29.12.2004

29.12.2004

Test 2 resultat

Test les

RESULTATER:
Klikk på dei forskjellige aktivitetane til venstre for å sjå resultata.