Gjeldene vedtekter / statutter

Voss skyttarlag Her kjem vedtektene våre !
ÆRESMEDLEM Hva kreves av deg for å bli æresmedlem? 1. Noen i styret må foreslå deg som æresmedlem 2. Du må ha utmerket deg som medlem i laget anten sportslig eller innenfor frivillig arbeid i laget. 3. Du må være medlem, og ha vært medlem i minst 10 år.

Styret 2015

Formenn Voss Skyttarlag

29.12.2004